NHK 0-63 Q-TT

Nyers homokos kavics
NHK-0/63-Q-TT MSZ 18293-79

Minősége és jellemző tulajdonságai:
Természetes, a kitermelés során nem módosított szemmegoszlású termék.
Alsó (névleges) határszemcsenagyság 0, felső (névleges) határszemcsenagyság 63 mm.

Minőségi osztály:
A termékben az iszap és az agyagtartalom a homok térfogatához viszonyított, az MSZ 18288/2 szerint térfogatos ülepítő vizsgálattal meghatározva: 3,0 - 5,9 térfogat %
Előírás: Q minőségi osztályban 3 < iszap és agyagtartalom < 6 térfogat %
Minősítés: Q minőségi osztály

Tisztasági osztály: Minősítése a vizsgálati eredmények alapján: TT

Jellemzők Követelmények
TT T Vizsgálati eredmény
Tisztasági osztály
Szerves szennyeződés érzékszervi úton,
szabad szemmelvizsgálva.
Nem megengedett Nem észlelhető
Szulfáttartalom SO4 -ben kifejezve, tömegszázalékban
(MSZ 18288/4)
<1 <2 0,12 t%
Klorid tartalom Cl-ben kifejezve, tömegszázalékban megadva
(MSZ 18288/4)
<0,2 <0,4 0,045 t%
Agyagrögök, kézzel szétmorzsolható és agyag-iszappal bevont szemcsék összmennyisége tömegszázalékban <1 <2 0,2 - 0,7 t%

Jellemző szemmegoszlás Finomsági modulus termékünkben átlag 7,01 - 7,35

Az EHK 63 vagy a VEHK 63 termékek szemmegoszlási jellemzőinek követelményértékei

Felhasználási terület:
Kavicsfeltöltés, sáv és tömbalap

Szállítás:
Vasút, közút

Tárolás:
A termék tárolása, rakodása, szállítása során a különböző minőségű és szemcsenagyságú termékek egymással, vagy más anyagokkal való keveredését, szennyeződését meg kell akadályozni és törekedni kell a szétosztályozódás elkerülésére.