OK 4-8 P-TT

Osztályozott kavics
OK-4/8 P-TT MSZ 18293

Minősége és jellemző tulajdonságai:
Előírt határszemnagyságú mosott termék, szemmegoszlása természet szerint folyamatos, nem módosított és természetes alsó határszemnagyságú.
Alsó (névleges) szemnagysága 4 mm, felső (névleges) szemnagysága 8 mm.

Minőségi osztály:
Nyers termékekből előkészítő műveletekkel (mosással, agyagrögtelenítéssel, osztályozással) meghatározott alsó és felső szemnagysággal előállított termék.

Tisztasági osztály: Minősítése a vizsgálati eredmények alapján: TT

Jellemzők Követelmények
TT T Vizsgálati eredmény
Tisztasági osztály
Szerves szennyeződés érzékszervi úton,
szabad szemmelvizsgálva.
Nem megengedett Nem észlelhető
Szulfáttartalom SO4 -ben kifejezve, tömegszázalékban
(MSZ 18288/4)
<1 <2 0,025-0,060  t%
Klorid tartalom Cl-ben kifejezve, tömegszázalékban megadva
(MSZ 18288/4)
<0,2 <0,4 0,041-0,042 t%
Agyagrögök, kézzel szétmorzsolható és agyag-iszappal bevont szemcsék összmennyisége tömegszázalékban <1 <2 0,0 - 0,2 t%

Jellemző szemmegoszlás

Az EHK 63 vagy a VEHK 63 termékek szemmegoszlási jellemzőinek követelményértékei

Felhasználási terület:
Térburkoló elemek, nagy-szilárdságú beton és vasbeton elemek alapanyaga. Parkok, sétányok útburkolata, lágy héjállású tetők fényvisszaverő rétegeinek alapanyaga.

Szállítás:
Vasút, közút

Tárolás:
A termék tárolása, rakodása, szállítása során a különböző minőségű és szemcsenagyságú termékek egymással, vagy más anyagokkal való keveredését, szennyeződését meg kell akadályozni és törekedni kell a szétosztályozódás elkerülésére.