THK 0-32 P-TT

Természetes szemmegoszlású homokos kavics
THK-0/32-P-TT MSZ 18293-79

Minősége és jellemző tulajdonságai:
Előírt határszemnagyságú mosott termék, szemmegoszlása természet szerint folyamatos, nem módosított és természetes alsó határszemnagyságú.
Alsó (névleges) határszemcsenagyság 0, felső (névleges) határszemcsenagyság 32 mm.

Minőségi osztály:
A termékben az iszap és az agyagtartalom a homok térfogatához viszonyított, az MSZ  18288/2 szerint térfogatos ülepítő vizsgálattal meghatározva: 1,1 - 2,9 térfogat %
Előírás: P minőségi osztályban 0 < iszap és agyagtartalom < 3 térfogat %
Minősítés: P minőségi osztály

Tisztasági osztály: Minősítése a vizsgálati eredmények alapján: TT

Jellemzők Követelmények
TT T Vizsgálati eredmény
Tisztasági osztály
Szerves szennyeződés érzékszervi úton,
szabad szemmelvizsgálva.
Nem megengedett Nem észlelhető
Szulfáttartalom SO4 -ben kifejezve, tömegszázalékban
(MSZ 18288/4)
<1 <2 0,023 t%
Klorid tartalom Cl-ben kifejezve, tömegszázalékban megadva
(MSZ 18288/4)
<0,2 <0,4 0,038 t%
Agyagrögök, kézzel szétmorzsolható és agyag-iszappal bevont szemcsék összmennyisége tömegszázalékban <1 <2 0,1 - 0,3 t%

Jellemző szemmegoszlás Finomsági modulus termékünkben átlag 6,46 - 6,81

Az EHK 63 vagy a VEHK 63 termékek szemmegoszlási jellemzőinek követelményértékei

Felhasználási terület:
Aljzatbeton, térbeton, teherhordó beton és vasbeton szerkezetek.

Szállítás:
Vasút, közút

Tárolás:
A termék tárolása, rakodása, szállítása során a különböző minőségű és szemcsenagyságú termékek egymással, vagy más anyagokkal való keveredését, szennyeződését meg kell akadályozni és törekedni kell a szétosztályozódás elkerülésére.